Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου

Διαβάστε το 1ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο Ανοικτά   Ακαδημαϊκά Μαθήματα.           Ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου, τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ομάδα Υποστήριξης.      Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες.
http://us7.campaign-archive1.com/?u=a1116c998618c6ddef632236d&id=31f39b54cd