Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

2o Δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:
  • Ευκολότερη αναζήτηση περιεχομένου με άδειες Creative Commons από τη Google
  • Εγχειρίδια για την Ανοικτή Πρόσβαση από την UNESCO
Διαβάστε το εδώ.