Το έργο

Το έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια βιου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος του έργου είναι:
  • Η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
  • Η προώθηση ασύγχρονής τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης
Με το εν λόγω έργο επιχειρείται η σύνδεση των ιδρυμάτων με την κοινωνία, με στόχο αμοιβαία οφέλη. Τα ιδρύματα θα εδραιώσουν τη φήμη τους, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές υπηρεσίες, ενώ το κοινό θα αποκτήσει πρόσβαση στην πολύτιμη γνώση που παράγεται από τα ιδρύματα. Άνεργοι και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών είναι μόνο μερικές από τις κοινωνικές ομάδες που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε γνωστικούς τομείς μέσω των οποίων θα τους δοθεί η δυνατότητα της συνεχούς επιμόρφωσής τους και της προαγωγής των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

Στο ΤΕΙ Αθήνας θα αναπτυχθούν 440 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου