Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

European OCW network

Ένα Ευρωπαϊκό Έργο με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό πλαίσιο ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων (Open Courseware).

Μέσω του ισχυρού αυτού πλαισίου θα είναι δυνατή η στενότερη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η ενίσχυση της ποιότητας των μαθημάτων αλλά και της συμμετοχής σε αυτά και συνεπώς και η εικονική κινητικότητα εκπαιδευομένων.

Στο πλαίσιο διάχυσης του έργου έχει δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφο βίντεο το οποίο απεικονίζει διάφορες πιθανές χρήσης των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου